زمینی

حمل و نقل زمینی
حمل و نقل جاده ای، بخش اساسی از فعالیت های ما باقی مانده است. با آکام لجستیک هر منطقه در اروپا / CIS به روشی قابل اعتماد در دسترس خواهد بود. ما یک شبکه توزیع محموله مستقر داریم که مکان های زیادی را پوشش می دهد. از این رو، تضمین خدمات حمل و نقل ایمن، مقرون به صرفه و محدود به زمان برای همه مشتریانمان است. حمل و نقل از اروپای مرکزی به ایران به طور منظم، مستقیم و فول کامیون داریم. ما در حال حاضر روزانه یک ناوگان متشکل از بیش از 100 کامیون به عنوان اجاره و 20 کامیون به عنوان مالک را اداره می کنیم و دارای انبارهای بسته بندی می باشیم.

Fast

Smooth

Efficient