دریایی

حمل و نقل دریایی
امروزه محموله های دریایی یک منبع استراتژیک اساسی برای تجارت ملی و بین المللی است، زیرا حمل و نقل محموله های بزرگ را به صورت مقرون به صرفه و به موقع ممکن می سازد. با تجربه طولانی مدت خود در تجارت بین المللی، همراه با روابط قابل اعتماد ما با خطوط کشتیرانی و بارگیری، خدمات LCL و FCL خود را در حمل و نقل دریایی با نرخ های بسیار جذاب ارائه می دهیم.

Cheapest

Long Distance

Comprehensive